Saha Araştırması

Yatırım kararı öncesi doğru “Saha Araştırması” ile elde edilecek sonuçlar yatırımın başarısı için önemlidir.

Türkiye gibi hızla gelişmekte olan bir pazarda güvenilir ve doğru bigilere erişim ve ayrıca gayrimenkul piyasalarındaki arz, talep ve performans trendlerini sürekli izlemek, nitelikli gayrimenkul yatırım kararları almak için hayati önem taşımaktadır.

Araştırma ekibimiz yatırımcılara destek ve bilgi sağlayarak, Türkiye’nin gayrimenkul pazarına ait objektif sayısal analizler sunmaktadır. Toplanan verilerin analizi ile orta ve uzun vadedeki arz-talep tahminleri oluşturulur. İmar planları, beklenen yasal düzenlemeler ve çevresel faktörler (mevcut rayiç bedeller, yeni projeler, altyapı projeleri) sayısal analizlere eklenerek orta ve uzun vadede geçerli araştırma raporları oluşturulur.

Yatırımının niteliği göre aşağıdaki başlıklardan uygun olanları mutlaka incelenmeli, yatırım kararları bu değerlendirmeler ışığında verilmelidir.

  • Lokasyon ve Ulaşım
  • Emsal ve rakiplerin durumu
  • Yatırımcı / Geliştirici bilgileri
  • Sosyal olanaklar ve teslim koşulları (Konut ve Ofis projeleri için)
  • Kamuoyu tanıtım – duyuru araçları
  • Satış hızları (Konut ve Ofis projeleri için)
  • Hedef kitle
  • Satış, kiralama fiyatları
  • Satış oranları, doluluk oranları